Referater

Generalforsamling Torsdag den 28. Marts 2019

Kl. 19:00 i køkkenet i Naturhuset MunkeBjergbyDagsorden ifølge vedtægter.1.Valg af dirigent
Mette Forssingdal

2.Valg af stemmetæller


3.Aflæggelse af beretning ved formanden
Badminton , der er de samme antal spiller.
Skydekældren er ryddet og Karlsholde har fået border og skydevåben
Kommune har opsagt lejemålet pr. 1/4-19
Vi har skilt vandmåler ad og har fået penge på kontoen

4.Forelæggelse af det reviderede regnskab
Vi har et lille overskud , trods det lille antal betalende børn.5.Udvalgsformændene aflægger beretning
Børne gymnastik : vi har haft 22 børn i år. Vi har lige haft gymnastikopvisning og der var et fantastisk fremmøde og alle hyggede sig.
Vi har en forældre der godt kunne tænke sig at lave et dansehold til næste hold.
Turbo holdet : det køre med ca 25 medlemmer og der trænes hård på at være klar til opvisning.
Kom i form : kør med stor succes og der er 26 medlemmer.
Cross FET : Der er forslag om at lave sådan et hold udendørs/indendørs.

6.Behandling af indkomne forslag
Crossfit er der ønske om at vi kan opstarte inde/ude.
Der er et forslag til vedtægts ændringer. Det vil sige at vi sletter formandsposten og i stedet laver en formand for hele foreningen, bibeholde kasser , sekretær og udvalgs formænd.
Se vedlagte bilag.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7.Valg
Formand: Annette Wegeland
Gymnastik udvalg: Rene Jensen genvalgt.
Lisbeth Jørgensen genvalg
Bente Rasmussen genvalgt
Trine Wegeland. Valgt.
Badminton : Betina Christensen

Supplant: Jan Wegeland.

Revisor: Merete Wagner.
Bente Jensen.


8.Eventuelt.
Betina siger tak for alle de år hun har været formand.
Betina fortæller at lokal arkivet er ved at gennemgå vores ting fra skydekøldren.


GoLonger