Generalforsamling

   Generalforsamling Onsdag den 25. Marts 2020

Kl. 19:00 i køkkenet på MunkeBjergby Børnehus  

           Dagsorden ifølge vedtægter.

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3. Aflæggelse af beretning ved formanden

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg: Kassere og udvalgsmedlemmer

7. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Der vil være Kaffe og Kage under mødet. 

 

Pva/ bestyrelsen

 

Annette Wegeland

GoLonger